Announcement

VACANCY : SUBJECT OFFICER – BIOLOGY AND CHEMISTRY Download

  +266 2231 2880   examscouncil@examscouncil.org.ls

 Mon-Fri : 08:00 - 16:30

Announcements

LGCSE MARKERS TRAINING APPLICATION FORM Download.

Lekhotla la lihlahlobo la Lesotho (ECoL) le tsebisa batsoali, likolo le baithuti ba lakatsang ho ngola hlahlobo ea tlatsetso ea Phuptjane(June) ea LGCSE ka mekhoa ea ngoliso le lintlha tse ling. Tsena tsohle li fumaneha tokomaneng ena.

Closing date for financial registration for LGCSE is 10 July 2021.

Contact Us

Examinations Council of Lesotho
Crn. Constitution and Pioneer Roads
P.O. Box 507
Maseru 100
Lesotho
  (+266) 2231 2880
  (+266) 5230 0100
  examscouncil@examscouncil.org.ls